UY TÍN - CHẤT LƯỢNG LÀ THÀNH CÔNG
Hotline: 0961.144.448 (Chị Sen)

Các quy định chung

 Nguyên tắc sử dụng website - Phụ kiện Sen Bùi

01
Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với tất cả các khách hàng giao dịch trên website http://phukiensenbui.com với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán hàng hóa, thông qua website.
02
Tất cả khách hàng giao dịch trên website http://phukiensenbui.com có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế do Phụ kiện Sen Bùi ban hành.
03
Tất cả nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Tất cả khách hàng khi tham gia giao dịch phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của Website.

 Quy định sử dụng website - Phụ kiện Sen Bùi 

01

Tên miền Website giao dịch là: http://phukiensenbui.com

Website http://phukiensenbui.com do Phụ kiện Sen Bùi phát triển với tên miền giao dịch là: http://phukiensenbui.com. Đây là nơi giao thương giữa người mua và đơn vị chủ quản đồng thời giúp quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn, tiện lợi.

02

Khách hàng giao dịch

Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Khách hàng có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Khách hàng được phép giao dịch mua sản phẩm được công bố trên website http://phukiensenbui.com.

03

Địa chỉ giao dịch: http://phukiensenbui.com

Ngoài địa chỉ trên, chúng tôi không có bất kỳ địa chỉ giao dịch nào khác, chúng tôi không chiệu trách nhiệm nếu quý khách mua hàng ở các website giả mạo Phụ kiện Sen Bùi.

04

Lĩnh vực hoạt động của website http://phukiensenbui.com

Mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ liên kết từ nhiều công ty khác là đối tác của Phụ kiện Sen Bùi, mọi hoạt động giao dịch với công ty đối tác đều thực hiện thông qua Phụ kiện Sen Bùi, chúng tôi không chiệu trách nhiệm nếu quý khách tự động giao dịch không thông qua chúng tôi.

Các quy định chung Đăng bởi: Các quy định chung

Các quy định chung

100 / 100 (Tổng số 1585759550 lượt bình chọn)
0